Algemeen

Algemeen
De stichting Certificerings Instituut voor Orgeladviseurs (CIVO) is opgericht met het doel de kwaliteit
van het werk van orgeladviseurs te borgen.
Het orgeladvieswerk is complex en erg specialistisch. De kwaliteit van een orgeladviseur is daarom door
buitenstaanders moeilijk te beoordelen. Reden waarom er behoefte is aan een keurmerk, waardoor de
kwaliteit eenvoudig kan worden vastgesteld. Het verkrijgen van een keurmerk is het resultaat van een
certificeringsproces op basis van een certificeringsregeling.
Orgeladviseurs hechten aan certificering om daarmee hun kwaliteit te kunnen aantonen én deze verder
te ontwikkelen.

Ontstaan
In 2012 heeft evaluatie bureau Hobéon in opdracht van LOTO (Landelijke Opleiding tot Orgeladviseurs) de
certificeringsregeling ontworpen. Hobéon werkte daarbij samen met de Katholieke Klokken en
Orgelraad, de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk Nederland en het College van
Orgeladviseurs Nederland. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Vereniging
Orgelmakers Nederland waren betrokken bij de ontwikkeling van de regeling. Hobéon heeft de
aangemelde orgeladviseurs, na kritische beoordeling op basis van de regeling, een certificaat kunnen
uitreiken.
In 2019 heeft de CIVO de taak rond certificering van Hobéon overgenomen en bouwt voort op de door
Hobéon ontwikkelde procedures en regelingen.

Accreditatie
Het afgeven van het certificaat, het keurmerk voor kwaliteit, is alleen rechtsgeldig als de CIVO daarvoor
is geaccrediteerd.
Daartoe worden de regelingen en de procedures die door de CIVO worden gehanteerd elke drie jaar
beoordeeld door Hobéon. Deze instelling mag namens de overheid de kwaliteitssystemen die de CIVO
hanteert beoordelen. Auditpanels, bestaande uit beoordelaars van kwaliteitssystemen en
werkvelddeskundigen dienen dan vast te stellen dat CIVO de regelingen en procedures nog steeds
nauwlettend uitvoert. Hobéon is voor branchecertificatie volledig en wettelijk geaccrediteerd.