Algemeen

Algemeen
De stichting Certificerings Instituut voor Orgeladviseurs (CIVO) is opgericht met het doel de kwaliteit van het werk van orgeladviseurs te borgen.
Het orgeladvieswerk is complex en erg specialistisch. De kwaliteit van een orgeladviseur is daarom door buitenstaanders moeilijk te beoordelen. Reden waarom er behoefte is aan een keurmerk, waardoor de kwaliteit eenvoudig kan worden vastgesteld. Het verkrijgen van een keurmerk is het resultaat van een
certificeringsproces op basis van een certificeringsregeling.
Orgeladviseurs hechten aan certificering om daarmee hun kwaliteit te kunnen aantonen én deze verder te ontwikkelen.

Ontstaan
In 2012 heeft evaluatie bureau Hobéon in opdracht van LOTO (Landelijke Opleiding tot Orgeladviseurs) de certificeringsregeling ontworpen. Hobéon werkte daarbij samen met de Katholieke Klokken en Orgelraad, de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk Nederland en het College van Orgel- adviseurs Nederland. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Vereniging Orgelmakers Nederland waren betrokken bij de ontwikkeling van de regeling. Hobéon heeft de aangemelde orgeladviseurs, na kritische beoordeling op basis van de regeling, een certificaat kunnen uitreiken.
In 2019 heeft de CIVO de taak rond certificering van Hobéon overgenomen en bouwt voort op de door Hobéon ontwikkelde procedures en regelingen.

Accreditatie
CIVO is opgericht om op een professionele wijze aanvragen voor het branchekeurmerk’erkend orgeladviseur’te beoordelen. CIVO houdt daarvan tevens een register bij. Daartoe wordt het kwaliteitssysteem, waarvan procedures die door de CIVO worden gehanteerd voor de beoordelingen deel uit maken, elke vier jaar beoordeeld door ceftificerende instelling Hobéon. Auditpanels, bestaande uit beoordelaars van kwaliteitssystemen en werkvelddeskundigen controleren of CIVO de procedures nog steeds nauwlettend uitvoert. Hobéon doet geen uitspraak over de juistheid van een door CIVO afgegeven erkenning, noch over de competenties van een orgeladviseur.

Begunstigers
De accreditatie van CIVO is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de KKOR, COZ, LOTO, RCE, CvON, Donatus en de SBNO.

KKOR
Katholieke Klokken -en Orgelraad
COZ
Commissie Orgelzaken
LOTO
Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur
CvON
College van Orgeladviseurs Nederland
Rijksdienst voor het Cutureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Donatus
Verzekeraar van Kerken en Monumenten
Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel