Certificering Orgeladviseurs

Noodzaak tot certificering
De noodzaak tot certificering neemt steeds verder toe in onze huidige complexe samenleving.
Het gaat erom vast te stellen of de te certificeren persoon vakbekwaam is en of de kwaliteitszorg rond de advisering en dienstverlening goed geregeld is. CIVO certificeert dus de vakbekwaamheid conform actuele door de branche vastgestelde eisen. Daarmee wordt de vakbekwaamheid op een gedegen manier geborgd.

Certificeringsvoorwaarden
Om gecertificeerd of gehercertificeerd te worden dient de orgeladviseur een dossier te overleggen waaruit kennis en ervaring blijkt. Een certificatiecommissie bestaande uit vakdeskundigen beoordeelt dit dossier op kwaliteit en op het bijhouden van de kennis en beroepscompetenties. Deze beoordeling vormt de basis waarop het CIVO-bestuur het certificaat kan uitreiken. Het certificaat is zeven jaar geldig. Daarna dient de orgeladviseur zich te laten hercertificeren.

Voor juist afgestudeerden van de LOTO-opleiding geldt een eenmalige verkorte procedure die leidt tot een certificaat dat drie jaar geldig is. Na die drie jaar dient gehercertificeerd te worden

Downloads
Certificeringsregeling Orgeladviseurs
Tarieven Certificeringsregeling Orgeladviseurs