CIVO-bestuur

CIVO- bestuur
Het bestuur van CIVO bestaat uit vrijwilligers die bestuurlijk betrokken zijn geweest bij orgelorganisaties
en is als volgt samengesteld.

• Pastoor M. Mesch, Vught, voorzitter
• Mr. R. van der Kluit, Middelburg, lid
• Drs. M.W.M. Doll, Den Haag, lid
• Ing. C. Hoeksma, Nieuwlande, algemeen secretaris
Tel 06-30715502
e-mail info@civo-holland.nl
Joh. Poststraat 14, 7918 AC Nieuwlande

KvK 75524341