CIVO-bestuur

CIVO- bestuur
Het bestuur van CIVO bestaat uit vrijwilligers die, voor het merendeel, bestuurlijk betrokken zijn geweest bij orgelorganisaties en is als volgt samengesteld.

• Pastoor M. Mesch, Vught, voorzitter
• Mr. R. van der Kluit, Middelburg, vicevoorzitter
• Drs. M.W.M. Doll, Den Haag, lid
• Drs. D.J. Habig, Den Haag, algemeen secretaris / penningmeester

KvK 75524341